Rehabilitácia a masáž

„Svaly pacienta vždy odvedú lepšiu prácu ako svaly terapeuta“   MUDr. Karel Lewit, DrSc.

 

V rámci rehabilitácie sa zameriavame najmä na odstránenie bolestí chrbtice, príp. veľkých kĺbov. Na podklade vstupnej funkčnej diagnostiky sa následne venujeme aj stavom po rôznych úrazoch, operáciách, riešime cvičenia pri skoliózach, chybnom držaní tela u detí a dospelých a taktiež bolesti pohybového aparátu spojené s:

 

 • poranením svalov a šliach
 • tehotenstvom
 • jednostranným preťažovaním a pod.

 

Venujeme sa liečbe funkčnej ženskej sterility a inkontinencie.

 

V procese terapie využívame nasledovné metodiky, ktoré prispôsobujeme individuálnym potrebám každého klienta:

 

 • proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia – PNF
 • metóda Ľ.Mojžišovej
 • Ostravský koncept fyzioterapie panvového dna
 • hlboký systém stabilizácie chrbtice
 • Klappovo lezenie – kvadrupedálna lokomócia
 • princípy vývojovej kineziológie
 • kineziotaping
 • Sm-systém
 • mäkké a mobilizačné techniky
 • senzomotorická stimulácia

Kde nás nájdete

Cvičisko Poprad
Fraňa Kráľa 2081/14
058 01 Poprad – Veľká

1. poschodie nad potravinami Kačka

VYHRADENÉ PARKOVANIE ZA BUDOVOU

PREVÁDZKA

Pondelok – Nedeľa 06.00 – 22.00  (Iba na objednávku)

Chcem si rezervovať tréning


* povinný údaj