Ak hovoríme o športe, hodnoty pravdepodobne nie sú to prvé, čo človeku napadne. Nielen ľudia a firmy, ale aj šport je postavený na hodnotách. Často veľmi podobných.
Poctivosť, oddanosť, morálka, sledovanie vlastného potenciálu, rešpekt k sebe a druhým….
U nás v Cvičisku nás šport nielen spája, ale každodenne aj inšpiruje. Vidíme v ňom to dobré. Pomáha nám nachádzať ten vyšší zmysel. Veríme, že šport a s ním spojená zábava podnecujú pozitívne vášne a emócie, ktoré obohacujú životy ľudí a vytvárajú jedinečné prepojenia medzi športovcom a trénerom.